Selecteer een pagina
  1. Home
  2.  | Disclaimer

Disclaimer

Disclaimer

Wij Financieren

Op de inhoud van de site en de daarin opgenomen gegevens en informatie, alsmede de programmatuur, alles in de breedste zin des woords, berusten intellectuele eigendomsrechten. Deze intellectuele eigendomsrechten berusten bij de rechthebbende.

Voor gebruik, waaronder nadrukkelijk doch niet uitsluitend begrepen het kopiëren, verhandelen, heruitgeven, of anderszins voor (semi) commerciële doeleinden toe-eigenen van gegevens, dient in ieder geval vooraf schriftelijke toestemming van Wij Financieren te worden verkregen. Het is uitdrukkelijk niet toegestaan een wijziging aan te brengen in de uiterlijke verschijningsvorm van de Wij Financieren internetsite.

Ondanks de voortdurende zorg en aandacht die Wij Financieren aan de samenstelling van de internetsite en de daarin opgenomen gegevens besteedt, geeft Wij Financieren geen garanties op de volledigheid, juistheid of voortdurende actualiteit van de gegevens.
Wij Financieren kan niet aansprakelijk worden gesteld indien er sprake mocht zijn van storingen of onderbrekingen van of fouten of vertraging in het verstrekken van informatie. Wij Financieren kan niet garanderen dat naar haar gestuurde e-mail berichten en/of online formulieren of andere elektronische berichten tijdig worden ontvangen en verwerkt en aanvaardt geen aansprakelijkheid voor gevolgen van het niet of te laat ontvangen of verwerken daarvan. De informatie op deze internetsite, waaronder deze juridische informatie, wordt regelmatig aangevuld en bijgewerkt. Wijzigingen en aanvullingen kunnen te allen tijde en met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving worden aangebracht.

Wij Financieren zal bij naar haar oordeel gebleken misbruik een beroep op haar rechten kunnen doen bij de daartoe wettelijk bevoegde Nederlandse rechter.

Wij gaan een stap verder dan anderen, we denken graag met u mee en delen onze ideeën en expertise. Wij kijken hoe we financieringen wel kunnen regelen!

Aanvraagformulier
Na het invullen van het aanvraagformulier nemen wij zo spoedig mogelijk contact met u op voor een persoonlijk gesprek. Alle informatie wordt vertrouwelijk behandeld.
Het minimum bedrag is € 100.000,- en maximaal 10 miljoen euro.
Dit hangt af van uw vraag of aanvraag, u ontvangt voor het tekenen van de voorwaarden een duidelijke kosten specificatie.
Bedrag invullen vanaf € 100.000 euro tot 10 miljoen euro.
Vul uw emailadres in zodat we kunnen reageren.