1. Home
  2.  » 
  3. Particuliere hypotheek
  4.  » Familiehypotheek

Familiehypotheek

Er zijn grofweg 2 opties:

1. Bij een familiehypotheek leen je geld van familie of vrienden voor je eigen woning.

Als je het volledige bedrag bij familie leent, ben je niet gebonden aan de maximale leencapaciteit en andere regels die ‘gewone’ geldverstrekkers hanteren. Ook de aflosvorm, de hypotheekrente en de looptijd kun je in principe onderling afspreken. Laat je wel goed informeren wat de gevolgen hiervan kunnen zijn voor bijvoorbeeld de aftrekbaarheid van de rente.

2. Je leent een deel via een ‘gewone’ hypotheekverstrekker en een deel van familie/vrienden.

Bij een familiehypotheek als aanvulling op een ‘gewone’ hypotheek, wordt er bij het afsluiten van je ‘gewone’ hypotheek getoetst of je met je inkomen de lasten van beide hypotheken kunt dragen. Dat betekent dat je door de familiehypotheek een lagere leencapaciteit krijgt. Je kunt wel een rentevoordeel krijgen bij de ‘gewone’ hypotheekverstrekker, omdat je niet de hele waarde van de woning leent via hen.

Meestal wordt een familiehypotheek als ‘onderhandse lening’ afgesloten. Het is belangrijk om onderling een goede leningovereenkomst met een aflossingsschema vast te leggen. Zo voorkom je misverstanden binnen de familie. In de leningovereenkomst leg je vast hoeveel je leent, hoeveel je maandelijks aflost, hoeveel rente je betaalt en wanneer de hypotheek afbetaald moet zijn.

Het is ook mogelijk de leningovereenkomst in te laten schrijven via de notaris in het Kadaster. Een voordeel hiervan is dat bij verkoop van de woning of een beslaglegging de geldgever altijd geïnformeerd wordt en zijn recht als hypotheekhouder heeft. Een nadeel zijn uiteraard de kosten voor de notaris. Wanneer de familiehypotheek naast een ‘gewone’ hypotheek wordt gevestigd, dan zal de ‘gewone’ hypotheekverstrekker toestemming moeten geven voor het vestigen van een tweede hypotheek (de familiehypotheek).

Wil je meer weten neem contact op met FiFin Hypotheken & Verzekeringen om je mogelijkheden te bespreken.

Rente familiehypotheek is aftrekbaar

De hypotheekrente van een familiehypotheek is onder voorwaarden aftrekbaar van de belasting in box I, net als een hypotheek bij een bank. Zo moet de te betalen hypotheekrente werkelijk betaald worden en marktconform zijn. De lening moet schriftelijk vastgelegd worden in een overeenkomst. Ook moet de lening volgens een vast aflosschema minimaal annuïtair en binnen 30 jaar afgelost worden. Voor alle voorwaarden check de Belastingdienst.

Of een familiehypotheek voor beide partijen een goede oplossing is, hangt af van de persoonlijke situaties. Hoe de lening wordt ingericht en vastgelegd is belangrijk voor beide partijen. Wij helpen jullie om de je juiste keuzes te maken en helpen je met de inrichting, het opstellen van een overeenkomst en aflosschema, zodat er ook recht is op hypotheekrenteaftrek. Maak een vrijblijvende afspraak om jouw mogelijkheden te bespreken.

Schenking

Familie of vrienden kunnen helpen door een schenking zonder tegenprestatie of terugbetaling. Onder voorwaarden mag eenmalig een verhoogde schenking gedaan worden voor de aankoop of verbetering van een eigen woning. Deze eenmalige schenkingsvrijstelling is € 103.643 (2020).
Enkele voorwaarden: De ontvanger van de schenking is tussen de 18 en 40 jaar oud.

  • De ouder-kindrelatie die in het verleden gold voor de verhoogde schenkingsvrijstelling, is losgelaten.
  • Het geschonken bedrag wordt uiterlijk in het tweede kalenderjaar volgend op het kalenderjaar van schenking aan de eigen woning besteed.
  • De schenking kan worden gebruikt voor:
  • Aankoop, verbetering of onderhoud van de eigen woning;
  • Aflossing van de hypotheek (eigenwoningschuld);
  • Aflossing van een restschuld van een verkochte eigen woning;
  • Afkoop van rechten van erfpacht, opstal of beklemming.

Overweeg je te financieren of iemand te helpen met een schenking? Bespreek de situatie met FiFin Hypotheken & Verzekeringen. Wij denken met je mee of een schenking passend is en helpen je bij het opstellen van een juiste schenkingsovereenkomst.

Kinderen helpen door eigen hypotheek te verhogen

Wil je je kinderen helpen met de aankoop van een woning of alvast een voorschot geven op de “erfenis”? Heb je een eigen woning met overwaarde en voldoende inkomen? Het verhogen van de eigen hypotheek en doorlenen of schenken aan de kinderen kan ook een goede oplossing zijn. Zeker met de huidige lage rentes kan dit interessant zijn.

Wil je meer weten neem contact op met FiFin Hypotheken & Verzekeringen om je mogelijkheden te bespreken.

Voor particuliere woning Hypotheken werkt Wij Financieren samen met FiFin Hypotheken & Verzekeringen

Wij Financieren werkt samen met FiFin Hypotheken & Verzekeringen, zij hebben een enorme ervaring op het gebied van hypotheken voor zowel woningen, appartementen, studentenhuisvesting en recreatiewoningen.

Meer weten?

Maak een afspraak met Fifin@wijfinancieren.nl of vul het onderstaande contactformulier in. Een gesprek kan op ons kantoor aan de Albert Joachimikade 33 H in Goes, maar ook online.